لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
76042 Pars System عدم ارسال رمز ایمیل
76041 فهیمه منتظریان عدم ارسال رمز ایمیل
76037 رضا موسوی عدم ارسال رمز ایمیل
76032 مسعود ثریا عدم ارسال رمز ایمیل
76031 شکیبا شریعت عدم ارسال رمز ایمیل
76030 Meti Nabi عدم ارسال رمز ایمیل
76028 amin dizfulee عدم ارسال رمز ایمیل
76027 ضیاء خذیروای عدم ارسال رمز ایمیل
76024 مصطفی انصاری عدم ارسال رمز ایمیل
76023 محمدرضا الهیاری عدم ارسال رمز ایمیل
76022 ابولفضل کارگر عدم ارسال رمز ایمیل
76021 SAHAR NASERI عدم ارسال رمز ایمیل
76020 Saeed Mohammadrezaei عدم ارسال رمز ایمیل
76017 Ali Abbasirad عدم ارسال رمز ایمیل
76015 فردین رزمی عدم ارسال رمز ایمیل
76013 afshin afshani` عدم ارسال رمز ایمیل
76011 شهرام پاک نفس عدم ارسال رمز ایمیل
76009 الهه سيدعلى عدم ارسال رمز ایمیل
76008 پریسا رنجبران عدم ارسال رمز ایمیل
76007 amin rezagholian عدم ارسال رمز ایمیل