لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
76350 ارکان فرجی عدم ارسال رمز ایمیل
76346 Nadia pakzad عدم ارسال رمز ایمیل
76345 Mohsen Najafi عدم ارسال رمز ایمیل
76344 Kambiz Narouei عدم ارسال رمز ایمیل
76337 Tahoora Hakimi nejad عدم ارسال رمز ایمیل
76336 Iman Fakhravari عدم ارسال رمز ایمیل
76335 ensiyeh kheirbakhsh عدم ارسال رمز ایمیل
76327 علی رجبی عدم ارسال رمز ایمیل
76324 منا هاشمی عدم ارسال رمز ایمیل
76321 محمد وجدانی عدم ارسال رمز ایمیل
76316 رقیه محمدی عدم ارسال رمز ایمیل
76315 امیر عبدالهی عدم ارسال رمز ایمیل
76314 محمدعلی صیاحی عدم ارسال رمز ایمیل
76310 mahdi saberi عدم ارسال رمز ایمیل
76309 علی اکبر دهستانی عدم ارسال رمز ایمیل
76308 Amirali Nayyer عدم ارسال رمز ایمیل
76307 احسان حسینی عدم ارسال رمز ایمیل
76304 مصطفی مقصودی عدم ارسال رمز ایمیل
76303 علیرضا معنوی عدم ارسال رمز ایمیل
76302 mahdi seyfi عدم ارسال رمز ایمیل