لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
61032 mohammad ghaderian عدم ارسال رمز ایمیل
61005 Alireza Pezeshkian عدم ارسال رمز ایمیل
60972 farid romalin عدم ارسال رمز ایمیل
60967 mohiaddin shadkan رمز ایمیل اشتباه است
60956 قاسم اخباريان ایمیل استفاده شده است
60927 Mohammad Babaei ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
60818 سید محمد علی معروف عدم ارسال رمز ایمیل
60623 shahriar bazrafshan عدم ارسال رمز ایمیل
60531 محمدرضا قاسمیان عدم ارسال رمز ایمیل
60512 حسین صلاحی عدم ارسال رمز ایمیل
60479 Mehrdad Yousefi عدم ارسال رمز ایمیل
60388 esmaeil nasr عدم ارسال رمز ایمیل
60373 hossein mirzaei عدم ارسال رمز ایمیل
60361 Amin Sametnasab عدم ارسال رمز ایمیل
60128 sdfsd sadf عدم ارسال رمز ایمیل
60078 mehdi alimardany عدم ارسال رمز ایمیل
60041 بهزاد باقریان عدم ارسال رمز ایمیل
60016 mohamad kolivand عدم غیرفعال سازی موارد امنیتی ایمیل ، در انتظار پرداخت خدمات اصلاحیه ایمیل
59688 میلاد نیکونام عدم ارسال رمز ایمیل
59549 مهدی ولی زاده عدم ارسال رمز ایمیل